headerphoto

FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

 

 

Bine aţi venit pe pagina Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti!

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti Departamentul de Invatamant la Distanta

Învăţământul la distanţă constituie o formă modernă, eficientă şi flexibilă de educaţie care răspunde nevoilor de formare profesională permanentă. Acesta oferă posibilitatea de a studia individual, la locul de muncă sau acasă precum şi, în grup, în centre specializate de învăţământ la distanţă.

Învăţământul la distanţă utilizează materiale şi tehnologii de comunicaţie moderne, intensive şi dinamice, specifice acestei forme de învăţământ.

Astfel un sistem de videoconferinţă permite urmărirea cursurilor în timp real de pe calculatorul de acasă sau accesarea înregistrărilor acestora.

Învăţământul la distanţă este organizat în centre specializate, care asigură monitorizarea procesului educaţional.

Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă al Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti funcţionează din anul universitar 1998-1999, în prezent aceaste forme de învăţământ fiind acreditate pentru specializările de nivel licenţă (forma de învăţământ la distanţă): "Inginerie economică în agricultură" şi "Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism", respectiv specializările de nivel master (forma de învăţământ cu frecvenţă redusă): "Management şi dezvoltare rurală", "Management în agroturism şi alimentaţie publică" şi "Agribusiness". Acest departament serveşte, în primul rând, nevoilor de instruire ale studenţilor şi masteranzilor care domiciliază şi lucrează în capitală şi în judeţele din apropierea acesteia. Pentru studenţii şi masteranzii aflaţi la distanţe mai mari, procesul de învăţământ la distanţă este coordonat de trei centre teritoriale de învăţământ la distanţă aflate la Slatina, Sibiu şi Târgu Secuiesc.


Durata studiilor în învăţământul la distanţă pentru nivel licenţă este de patru ani, iar pentru nivel masterat este de doi ani.

Absolvenţii pot găsi locuri de muncă foarte atractive în cadrul exploataţiilor agricole, în reţeaua de consultanţă pentru agricultură şi dezvoltare rurală de la nivel naţional şi până la nivel de comună, în Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură, în cadrul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în unităţile de procesare a produselor agricole, în societăţile de distribuţie a seminţelor, a îngrăşămintelor, a pesticidelor, în societăţile care prestează servicii de mecanizare pentru agricultură, în societăţi care au ca obiect de activitate colectarea, depozitarea şi vânzarea produselor agricole, în unităţile de cercetare ştiinţifică, în unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar, în societăţile bancare şi de asigurări, în administraţia locală şi centrală, în instituţiile europene în care România este reprezentată, prin reprezentanţele sale economice, în comerţ, turism, agroturism, agenţii de protecţie a mediului, garda de mediu precum şi în alte domenii.