headerphoto

Planuri de învățământ

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Programele ID pentru studii universitare de licenţă sunt organizate pe baza planurilor de învăţământ aprobate pentru aceleaşi specializări la învăţământul de zi.

Programarea disciplinelor în planul de învăţământ este făcută corespunzător duratei de şcolarizare de la cursurile de zi. În cadrul fiecărei discipline sunt cuantificate următoarele tipuri de activităţi:

  • activităţi tutoriale (AT) şi de evaluare pe parcurs(TC), ecvhivalentul orelor de seminar de la forma de învăţământ de zi;
  • activităţi aplicative asistate - laborator, proiect, practică şi alte activităţi faţă în faţă (AA), echivalentul orelor de laborator, proiect sau practică de la forma de învăţământ de zi;
  • orele de curs de la forma de învăţământ de zi sunt compensate prin studiu individual (SI), pe baza resurselor de învăţare specifice ID.

Planurile de învăţământ particularizate pentru forma ID, pentru cele două programe de studii, sunt structurate astfel: