headerphoto

Vă informăm că începand cu data de 2 Decembrie 2010 s-a lansat proiectul "EXCELENŢA ACADEMICĂ ÎN ÎNVAŢAMÂNTUL LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVAŢĂMÂTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ – UN DEMERS PENTRU CALITATE" (POSDRU/86/1.2/S/61878).
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", DMI 1.2 „Calitate în învăţământul superior" şi are ca obiectiv general asigurarea calităţii, dezvoltarea şi îmbunătăţirea procesului de Învăţământ la Distanţă – Frecvenţă Redusă (ID / IFR) prin îmbinarea învăţământului tradiţional cu noile tehnologii TIC şi e-Learning (numit Blended Learning).

Suntem parteneri în acest proiect cu:
- Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
- Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
- Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia

Persoană de contact:
Sef lucrări Dr. Alina MĂRCUŢĂ - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (0723 292 341)