headerphoto

În cadrul proiectului "Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă - Un demers pentru calitate", se va susţine în perioada 1-7 iulie 2011 prelegerea cu titlul "Introducere în tehnologiile ID/IFR şi conceptele de eLearning, Blended Learning, Open and Distance Learning", la sediul beneficiarului şi al partenerilor de către prof. univ. dr. Iordan Petrescu.

La U.S.A.M.V. BUCUREŞTI această prelegere va avea loc în data de 01.07.2011, ora 16.00, la sediul din B-dul Mărăşti, nr.59, corp P, sala 21 – parter.

Proiectul ID 61878, "Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă - Un demers pentru calitate" este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", Domeniul Major de Intervenţie 1.2 "Calitate în Învăţământul superior".

Afişul oficial poate descărcat de aici.