headerphoto


ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI CONTINUĂ
"Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – Un demers pentru calitate"Toamna vine cu impulsuri și energii noi pentru grupul țintă al proiectului. Cele peste cinci sute de cadre universitare participante în proiect vor deveni, pentru următorul an universitar, studenți. Într-o societate a cunoașterii, în care accentul se pune pe schimbare, noile tehnologii și învățarea pe tot parcursul vieții, proiectul vine în întâmpinarea nevoilor mediului academic, corelate cu cele ale pieței muncii.

Învățământul la distanță și învățământul cu frecvență redusă presupun metode de abordare complementare învățământului tradițional. Unul din motive: după cum ne spune și titulatura, frecvența întâlnirilor față în față ale studentului cu profesorul este una redusă. Cum compensăm însă lipsa acestor întâlniri față în față fără a leza calitatea procesului de învățare? Dacă unul dintre cuvintele cheie este FLEXIBILITATE, atunci metodele și mijloacele de învățare moderne ne vin în întâmpinare. Materiale în format electronic, forumuri de discuție, prezentări video și audio, studii de caz și exerciții care pun accent pe învățarea experiențială, iată câteva din exemplele ce creează o legătură continuă a studentului cu profesorii săi.

Interactivitatea, contactul permanent cu studentul, motivarea acestuia și stimularea procesului de învățare pot avea loc la distanță, la un standard care îndeplinește criteriile de calitate ale unui mediu academic performant.
Prin cursurile de formare specifică oferite – editare materiale în format IDIFR, cursuri TIC și managementul calității – grupul țintă al proiectului se va perfecționa în tehnologiile IDIFR și blended learning. Cursurile vor fi găzduite de către cele patru universități partenere în proiect: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București și Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia.

Proiectul "Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – Un demers pentru calitate", POSDRU/86/1.2/S/61878, este un proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, AXA PRIORITARA 1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 1.2. "Calitate în învățământul superior".

Afişul oficial poate descărcat de aici.