headerphoto

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
împreună cu

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia
organizează

CONFERINŢA NAŢIONALĂ

NOI ABORDĂRI ALE CALITĂŢII ÎN INVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
Alba Iulia, Bucureşti, Sibiu, Timişoara
9 DECEMBRIE, 2011

în cadrul proiectului
"Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – un demers pentru calitate"

Obiectivele conferinţei sunt corelate cu obiectivul general al proiectului, respectiv asigurarea calităţii, dezvoltarea şi îmbunătăţirea procesului de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IDIFR). Sunt aşteptate contribuţii care se vor încadra în următoarele linii tematice (lista nu este exhaustivă):

  • Abordări ale calităţii, criterii şi standarde – concept şi implementare; teorie şi practică;
  • Îmbunătăţirea politicilor de calitate şi management al calităţii în IDIFR;
  • Implementarea noilor tehnologii TIC şi a principiilor calităţii în învăţare-predare-formare în IDIFR;
  • Exemple de bune practici în IDIFR;
  • Importanţa editării materialelor în format IDIFR;
  • Îmbinarea învăţământului tradiţional cu noile tehnologii şi eLearning-ul (învăţământ integrat).


ORGANIZARE:
Rezumatul lucrării va fi cuprins între 300 şi 500 de cuvinte, va prezenta tema şi relevanţa sa, argumentele principale, cuvinte cheie (maxim 5).
Varianta finală a articolului va fi redactată în format de pagină A4, cu margini de 2,5 cm, font Times New Roman, corp 12, la un rând şi jumătate. Numărul maxim de pagini pentru lucrarea completă este de 10.
Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor: 15 noiembrie 2011.
Lucrările prezentate în cadrul seriei de conferinţe vor fi publicate într-un volum.
Confirmarea participării si programul final al conferinţei vor fi transmise prin e-mail după data de 25.11.2011.

Comitetul ştiinţific:
Prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean - Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Prof. univ. dr. Iordan Petrescu – Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
Prof. univ. dr. Mircea Neagoe – Universitatea „Transilvania” Braşov
Prof. univ. dr. Gligor Ciortea - Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

Comitetul de organizare:
Prof. univ. dr. Dorin Stoicescu – ULB Sibiu
Conf. univ. dr. Blanca Grama - ULB Sibiu
Lect. univ. dr. Bogdan Mârza - ULB Sibiu
Liana Andronic - ULB Sibiu
Conf. univ. dr. Levente Dimen – Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia
Lect. univ. dr. Alina Mărcuţă – USAMV Bucureşti
Lect. univ. dr. Sebastian Moisă – USAMVB Timişoara


Pentru participare vă rugăm să completaţi formularul de înscriere şi să îl transmiteţi la adresa de e-mail până cel târziu la data de 15.11.2011 (Adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Conferinţa se va desfăşura simultan în cele patru centre universitare partenere in proiect. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”.

Comitetul de organizare

Afişul oficial poate descărcat de aici.