headerphoto

ZIUA E-PORŢILOR DESCHISE

Vineri, 14 octombrie, de la ora 12.00 la Centrul de Reuniune Academică din str. Banatului nr. 6 va avea loc ZIUA E-PORŢILOR DESCHISE. Manifestarea este organizată în cadrul proiectului "Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă - un demers pentru calitate". Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie 1.2 "Calitate în învăţământul superior".

Manifestarea îşi propune să prezinte, într-un stil accesibil, atractiv şi interactiv, facilităţile pe care le oferă învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă, precum şi avantajele acestui tip de învăţământ pentru persoanele angajate în muncă. De asemenea se vor prezenta modalităţile de lucru, noile tehnologii în domeniu, pentru activităţile didactice precum şi pentru editarea de materiale didactice, astfel încât persoanele interesate să poată sesiza importanţa educaţiei şi oportunităţile pe care universitatea noastră le oferă pentru a veni în întâmpinarea doleanţelor studenţilor pentru atingerea scopului comun: dobândirea de calificare superioară în domeniul dorit printr-un învăţământ de calitate.

Astfel de manifestări sunt organizate în toate cele patru centre universitare partenere în acest proiect:

  • Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – Solicitant
  • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara - Partener 1
  • Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti - Partener 2
  • Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia - Partener 3

Afişul oficial poate descărcat de aici.